Loading...
mulanowska@um.warszawa.pl +48 22 44 38 625

Sylwia Weilandt

Urzędnik z duszą społecznika  – tak mówią o mnie mieszkańcy Targówka. Pokonuję bariery i łamię  stereotypy. Jestem zaangażowana społecznie w swoim lokalnym otoczeniu. Pasjonują mnie procesy integracji i aktywizacji mieszkańców.

W Urzędzie Dzielnicy Targówek pełnię funkcję Kierownika Referatu Analiz i Funduszy Europejskich. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuję na rzecz rozwoju lokalnego i budowania społeczności lokalnych.

Pracuję z pasją i zaangażowaniem. Lubię nowe wyzwania i kontakty z  ludźmi. Cechuje mnie przedsiębiorczość i konsekwencja w działaniu.

Wdrażam i koordynuję w Dzielnicy Targówek  model współpracy JST-BIZNES-NAUKA, którym jest Forum Przedsiębiorców na Targówku. Modle ten został wypracowany w pilotażowym projekcie unijnym pn. „Stołeczne Forum Przedsiębiorczości”.

Za dobrą praktykę wspierającą rozwój przedsiębiorczości lokalnej Dzielnica Targówek została wyróżniona tytułem „Gmina na 5! w  edycji 2016/2017 rankingu przygotowanego przez Szkołę Główna Handlową w Warszawie.

W wolnym czasie uprawiam sporty wodne. Lubię również rywalizować na wyścigach łodzi smoczych na Kanale Żerańskim.

Do góry