Loading...
mulanowska@um.warszawa.pl +48 22 44 38 625
O nas

FORUM PRZEDSIĘBIORCÓW NA TARGÓWKU

Forum Przedsiębiorców na Targówku jest wspólną inicjatywą Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy i lokalnych przedsiębiorców.

Celem Forum jest integracja lokalnej społeczności przedsiębiorców, a także wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie prowadzenia firmy pomiędzy właścicielami lokalnych firm.

Forum funkcjonuje od 2015 roku. Od tego czasu w ramach Forum odbyło się wiele wydarzeń skierowanych do lokalnych przedsiębiorców, w tym: warsztaty biznesowo-networkingowe, konferencje związane z tematyką prowadzenia firmy, szkolenia dla przedsiębiorców oraz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Stołeczne Forum Przedsiębiorczości

Inicjatywa Forum Przedsiębiorców na Targówku powstała na bazie doświadczeń projektu „Stołeczne Forum Przedsiębiorczości” (SFoP), który był realizowany w sześciu dzielnicach Miasta Stołecznego Warszawy, w tym na Targówku.

Partnerem projektu była Akademia Leona Koźmińskiego, która wspólnie z Urzędem m.st. Warszawy opracowała założenia projektu i brała aktywny udział w realizacji tych założeń.

Projekt SFoP miał na celu opracowanie, promocję i pilotażowe wdrożenie nowych metod współpracy warszawskiego samorządu i przedsiębiorstw dla skutecznego zarządzania zmianą gospodarczą.

Realizacja projektu wpłynęła na zmianę postrzegania Urzędu przez przedsiębiorców. Właściciele lokalnych firm przekonali się, że Urząd nie jest skostniałą instytucją, lecz miejscem spotkań lokalnych społeczności.

Szczegóły projektu: http://urzad.targowek.waw.pl/page/index.php?str=1453


Nasz zespół


Zespół Forum Przedsiębiorców na Targówku tworzą lokalni przedsiębiorcy i przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Targówek m.st Warszawy zrzeszeni w Radzie Przedsiębiorców na Targówku.

 

W skład Rady Przedsiębiorców na Targówku wchodzą:


Podczas spotkań Rady omawiane są zagadnienia:

  • Kierunki rozwoju Forum Przedsiębiorców na Targówku
  • Metody integracji lokalnej społeczności przedsiębiorców
  • Tematyka warsztatów biznesowych
  • Tematyka i organizacja konferencji o tematyce biznesowej
  • Harmonogram wydarzeń w ciągu roku
  • Przebieg poszczególnych wydarzeń

Spotkania Rady Przedsiębiorców na Targówku odbywają się średnio raz w miesiącu.

Do zespołu mogą dołączyć w ciągu roku osoby zainteresowane współpracą przy rozwijaniu lokalnej społeczności przedsiębiorców.

Do góry